2020 оноос хэрэгжиж эхлэх онцлох хуулиуд: ТЕНДЕРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

#1
ТЕНДЕРИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

Энэ хуул ирэх 2020 оны зургадугаар сарын 01-нээс хэрэгжиж эхэлнэ.

Тендертэй холбоотой авилгалын асуудлыг таслан зогсоох, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан аваад чанаргүй гүйцэтгэсэн компаниудын хар жагсаалт гаргах, бага үнийн саналаар тендерийг сонгон шалгаруулдаг тогтолцоог бүхэлд нь сольсон.

Тус хуулиар худалдан авах ажиллагаанд оролцогчдыг сонгон шалгаруулахдаа тухайн компанийн санхүүгийн чадавхаас илүүтэй тухайн бараа, ажил үйлчилгээг үзүүлэх мэргэжлийн багийг сонгон шалгаруулдаг байх, тэдэнд давуу эрх олгодог байх эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох боломжтой хэмээн үзжээ. Үүний зэрэгцээ ТЭЗҮ бэлэн биш, зураг төсөв нь батлагдаагүй, газрын зөвшөөрөлгүй, дэд бүтцэд холбогдоогүй төсөл арга хэмжээг төсөвт тусгаж баталдаг, Төсвийн болон Барилгын тухай хуулийг зөрчдөг байдлыг халах эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох боломж бүрдэх аж.

Түүнчлэн тендерт шалгарсан боловч чанаргүй ажил гүйцэтгэдэг компаниудын “хар жагсаалт”-ыг нийтэд ил тод зарлах, худалдан авах ажиллагаанд оролцох эрхийг нь хасах юм байна.

https://eguur.mn/57611/


Return to “ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ”

ULAANBAATAR WEATHER