ЮМОЛЖИДИ #29: Хамгийн гоё БУРРИТО, ТАКО?

#1
Улаанбаатар хотын хамгийн гоё БУРРИТО, ТАКО-той 3 газрыг олж мэдэхээр Хану, Хар Төөгөө 2 нь хамтдаа эрэлд гарлаа.

00:00 Эхлэл
00:52 TACOSITA https://www.facebook.com/tacosita.mam...
20:49 TORRES https://www.facebook.com/Torres-Spani...
36:45 LOS SANTOS https://www.facebook.com/LosSantosRes...
52:15 Дүгнэлт

https://instagram.com/yumoljidi
https://instagram.com/hantumen
https://instagram.com/xartuuguuGod is a DJ

Return to “ХООЛОНД ДУРЛАГСАД”

ULAANBAATAR WEATHER
cron