in

"Амьдралгүй" Соном (www.youtube.com)

“Амьдралгүй” Соном нь гуч гаруй жил ял эдлэхдээ гурван янзын хоч авчээ. Гайхалтай сийлбэр хийдэг тул эхэн үедээ “Уран” Соном гэж нэрлэгдэж байв. Дараа нь “Ам…

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings