in

Амьд гарахын тулд жирэмсэн эхнэрээ худагт үлдээж өөрөө намагт ну (www.youtube.com)

Эрүүл энх сайн сайхан бүхнийг хүсье !!!Энэ удаагын эдит сүүл хэсгээрээн жаахан тийм болсоон.Нөгөө зохиогчын эрхээс болоод нилээд суусан. Сүүлдээ бичлэгээн ни…

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings