in

Архаг ядаргааны үед илрэх шинжүүд (www.mnb.mn)

Танд амархан ядарч, эрч хүчгүй болох, толгой өвдөх, биеийн энд тэнд таагүй мэдрэмж үүсэх, ажлын бүтээмж буурах гэх мэт зовуурь илэрч байгаа бол энэ нь архаг ядаргаа байх талтай. Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвөөс архаг ядаргааны үед илрэх шинж

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings