in

Жамбалдоржийн Тана /Tana Jambaldorj/ (youtu.be)

Оюу Толгой ХХК, Монгол Улсын Засгийн Газрыг төлөөлсөн ТУЗ-ийн гишүүнСэдэв: 1. Оюу толгой компанийн ТУЗ-д ямар үүрэг гүйцэтгэдэг бэ?2. Оюу толгой төслийн бүтэ…

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings