in

Компьютер дээр ажиллахдаа бидний гаргадаг 8 алдаа (news.xopom.com)

Олон хүний ажил компьютерийн ард явагддаг. Ажлын 8 цагийн дараа гэртээ дахин компьютерийн ард суух нь ч бий. Энэ нь хараа муудахад шууд нөлөөлдөг байна. Хараагаа сайн хэвээр нь авч үлдэхийн тулд баримтлах зарим нэг дүрмийг танилцуулахаар бэлдлээ.

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings