in

Манифест хийх хамгийн үр дүнтэй арга | shvlam.arts (www.youtube.com)

Шинэ сарнаар хүслээ шивнэж амжаагүй юу? Ямар ч сар одноос илүү чиний өөрийн итгэл үнэмшил чухал байдаг. Тиймээс тэр болгон хүн болгоны яриад байдаггүй хүсэл …

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings