in

Мөнгөнөөс болоод хүссэнээрээ амьдарч чадахгүй байна уу? (youtu.be)

00:00 Эхлэл04:43 5-р дүрэм. Хүүхэддээ (бас хандивлах гэж байгаа бол) хамгийн их хэрэгцээтэй үед нь мөнгөө өг07:55 1-р дүрэм. Бидний хамгийн их цуглуулах хэрэ…

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings