in

Нөмрөгийн голын байлдаан ба 22-р морьт хорооны хэрэг (oronzai.mn)

Халхын голын дайны түүх бичлэг дэх өнөөг хүртэл маргаан дагуулсан хэрэг явдал бол Нөмрөгийн голын байлдаан буюу Мана уулын байлдаан юм.

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings