in

Одон Орончид Харийн Амьдралыг Олсон уу? | K2-18b (www.youtube.com)

Сүүлийн үед шуугиан тариад буй K2-18b гаргийн талаар, Жеймс Вебб тэндээс юу олсон талаар мөн харь гараг ангууч Кеплер болон TESS Дурангууд хэрхэн ажилладаг т…

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings