in

Сайн эрсийн тухай хууч (4-р хэсэг) (youtu.be)

Дархан бэйлийн “Ороо хөх” гэгч байжээ. Тэр бээр арван тавны цагдаагийн үед ч баригдаж үзээгүй явсан Дамиран гэгч бөгөөд анх удаа Цогт—Очирын сэдсэн ялимгүй м…

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings