in

Сорил: Та өөрийнхөө биологийн насыг тодорхойлоорой (news.xopom.com)

Паспорт дээр адил настай ч өөр хоорондоо хавьгүй залуу, хөгшин харагддаг хүмүүстэй бид хэд хэдэн удаа учирч байсан. Нэг нь 40 настай ч аль хэдийн өвгөн шиг харагдана, харин нөгөө нь 60-тай мөртлөө залуухан, эрч хүчтэй харагдах тохиолдол бий.

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings