in

"СУВДАГ СЭТГЭЛТ, ШАЛИГ АЛУУРЧИН ӨӨРИЙН МЭХЭНДЭЭ УНАСАН НЬ&#3 (youtu.be)

Мөнгөний төлөө шалиг зангаа гаргаж, зөвхөн өөрийгөө бодож хувиа хичээсэн, шунаг сувдаг сэтгэлтэй, харгис аллага үйлдсэн Шведийн түүхэнд хамгийн харгист тооцо…

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings