in

Сэтгэл шингээн хэвлэнэ (business.mn)

Уналтаас боссон түүх “Эм Жи Эл Дизайн” ХХК нь 2003 оноос үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн бөгөөд тухайн үед зөвхөн дизайны эх бэлтгэл хийдэг, өөрийн гэсэн үйлдвэргүй бусдаар гүйцэтгүүлж байв.

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings