in

Сүнс, хий үзэгдэлтэй тааралсан хүмүүс | #ШДСТ21 (youtu.be)

…Нохой маань байшингийн доод давхарт хаана л бол хаана явж байдаг амьтан хэдий ч ерөөсөө дээд давхар руу гарч байгаагүйг нь тэгэхэд анзаарсан. Гаслаж гийна…

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings