in ,

Сөрөг бодлуудаасаа салахгүй бол өвчинд хүргэж болзошгүй! (news.xopom.com)

Бидний эргэн тойрон болж буй үйл явдал бидний бодолтой ямар нэгэн хэмжээгээр холбоотой байдаг. Үүнийг зарим нэг хүмүүс үгүйсгэх хэдий ч дэлхий ертөнц ийм л зохицолдлогоотой ажээ. Бидний бодлоос ирээдүй маань хамаарна гэдгийг сэтгэл зүйчид батлаад байгаа.

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings