in

Та хаашаа нүүхэд, хаана амьдрахад тохиромжтой вэ? | Тарот мэргэ (youtu.be)

00:00 Мэргийн тайлбар01:17 Групп сонгох хэсэг01:27 1-р групп18:27 2-р групп37:28 3-р группБи ямар нэг албан ёсны мэргэжилтэн биш ба миний ярьсан бүх зүйлс нь…

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings