in

Торх улааны хүн чулуун хөшөө Монголд төдийгүй Төв Азид хамгийн т (oronzai.mn)

Ховд аймгийн Ховд сумын нутаг, Торх улаан ууланд нүүдэлчдийн булш, хиргисүүр хөшөө дурсгал олон бий. Тодруулбал, Торх улаан уулын хойт бэлд хоёр хүн чулуун хөшөө оршино. Үүнийг нутгийн иргэд Торх улааны хүн чулуун хөшөө гэж нэрлэдэг байна.

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings