in

Улсын нийслэл Улаанбаатар (www.youtube.com)

Монголчууд биднийг Мажар гэж их дээр цагаас мэддэг байсан байна гэж талархдаг бөгөөд Унгар гэж нэрлүүлэхээсээ Мажар улс, Мажар хүн, Мажар хэл гэж Монголоор М…

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings