in

Харвард: Харь гаригийнхан бидний дунд амьдарч байж магадгүй | Ne (news.mn)

Харвардын их сургуулийн “Human flourishing program” хөтөлбөрийн судлаачид харь гаригийн хүмүүс бидний дунд хүн дүрээр амьдарч байж магадгүйг мэдээллээ. Энэхүү сонирхолтой таамаглал нь үл мэдэгдэх агаарын үзэгдлүүд болон харь гаригийн амьдралын талаарх яриаг дахин сэргээв.

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings