in

[Хариулт Үгүй] ЯПОНЫ ҮЛ ҮЗЭГДЭГЧ АЛУУРЧИН (youtu.be)

Үнэгүй бяслаг зөвхөн хулганын хавханд л байдаг гэдэг үгийг үзэгч та хэзээ нэгэн цагт сонсож байсан уу. Өнөөдөр бидний ярих Японд гарсан энэ гэмт хэргийн түүх…

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings