in

"Херберт Уэлссийн зохиол Үл үзэгдэгч хүн" Бүтэн Хувилба (www.youtube.com)

1897 онд бичсэн “Үл үзэгдэгч хүн” хэмээх туужид нэгэн физикчийн, хүнийг бусдын нүдэнд үзэгдэхгүй болгодог төхөөрөмж зохион бүтээсэн тухай өгүүлэх ба Үл үзэг…

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings