in

Хэрхэн санхүүгийн сахилга баттай болох вэ (cnbc.mn)

Санхүүгийн сахилга бат хэвшүүлж, оновчтой шийдвэр гаргаж сурахын тулд өөртөө хэт хатуу хандахгүй байх нь чухал.

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings