in

Хүнийг 48 цагийн дотор үхэлд хүргэх аюултай, “эдээр хооллодог” в (www.bloombergtv.mn)

А бүлгийн стрептококк (GAS) нь хүүхдүүдэд ихэвчлэн хоолой өвдөх зэрэг хөнгөн хэлбэрийн шинж тэмдгээр илэрдэг

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings