in

Шинжээчдийн макро эдийн засгийн талаарх төсөөлөл  (lemonpress.mn)

Монголбанкнаас энэ оны II улирлын макро эдийн засгийн төсөөллийг танилцууллаа. Шинжээчдийн төсөөллөөр энэ улиралд инфляц бага зэрэг нэмэгдэж 6.8% болох аж. Өөр юу гэв?

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings