in

Энгийн Дадал | Atomic Habits | EP.02 (youtu.be)

Хоёрхон минутын дотор сайн хүн болох боломжтой юу?Хэрхэн муу зуршлыг сайн дадал болгох, түүний ашиг тусын талаар өгүүлсэн “Энгийн дадал” номыг дэлгэрэнгүй яр…

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings