in ,

Үл үзэгдэгч топ компани: Nvidia (business.mn)

Чип үйлдвэрлэгч Nvidia компани өнгөрсөн долоо хоногт Apple, Microsoft-ийг түрүүлж, дэлхийн хамгийн өндөр үнэлгээтэй компани болсон. Зөвлөх үйлчилгээний Interbrand компанийн судалгаанаас үзвэл 2023 оны…

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings