in

Үхэгсдээ зооглон амьд гарсан нь (www.youtube.com)

1972 оны 10 сард Уругвайн нисэх онгоц Андын нуруунд сүйрсэн юм. Тус онгоцонд нийт 45 хүн нисэж явсан аж. Энд болсон явдлыг зарим нь эмгэнэлт явдал гэдэг бол …

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings