in

№46 》Хүний бодлыг уншиж сурмаар байна уу? (www.youtube.com)

Playlist: Далд ертөнцСэдэв: Алтан гурвалжин болон бөөгийн товчион номноос бэлтгэв. Номыг цахим орчноос нэрээр нь хайхад хаана зарж байгаа болон бусад мэдээлэ…

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings