in

177 Англи үгийг 7 минутад цээжлээрэй – A1 Анхан шат (youtu.be)

15 түгээмэл сэдвийн хүрээний үгсийг хүүхэдтэйгээ хамт үзэж дуудлагатай нь хамт цээжлээрэй 🙂

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings