in

2024 оны 7-р сарын ерөнхий төлөв байдлын тарот мэргэ | Ерөнхий, (youtu.be)

Би ямар нэг албан ёсны мэргэжилтэн биш ба миний ярьсан бүх зүйлс нь сурж мэдсэн мэдээллийн цуглуулга болон өөрийн зөн совин, туршлагаас сэдэвтэй гэдгийг анха…

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings