in

9 ‎секундийн дотор амны үнэр үүрд арилна (www.youtube.com)

Таны амнаас эвгүй үнэр гарч байж магадгүй, тэгвэл түүнийг 9 ‎секундийн дотор алга болгоно. Энэ яриаг сонсож дуусвал таны сэтгэлийн зовуурь үүрд арилна.‎‎‎00…

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings