in

ChatGPT-ийг хүнээс ялгахад хүндрэлтэйг туршилтаар баталжээ (cnbc.mn)

Сан Диегогийн Калифорнийн Их Сургуулийн Танин мэдэхүйн шинжлэх ухааны тэнхим орчин үеийн хиймэл оюун ухааны системүүд болох ELIZA, GPT-3.5, GPT-4-ийг хэрхэн ажиллаж байгааг судлах үүднээс Тюринг тестийн арга барилаар туршилт явуулсан байна. 

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings