in

CO2 шингээх микроб, ухаалаг "хана" ба бусад өндөр потенц (gogo.mn)

Дэлхийн Эдийн Засгийн Форум (WEF) ирэх 3-5 жилийн хугацаанд дэлхийн нийгэм, эдийн засагт томоохон нөлөө үзүүлэх хамгийн өндөр потенциалтай технологиудыг нэрлэсэн “Топ 10 технологи” шинэ тайлангаа танилцууллаа.

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings