in

CS2 төрлийн 2025 оны тэмцээний нэгдсэн хуваарь (www.esportsnews.mn)

Valve-ийн тэмцээний болон чансааны шинэ журмууд нь цахим спортын тэмцээн зохион байгуулагчид , баг, тамирчдын хувьд шинэ боломж олгож байна

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings