in

N60: МОНГОЛ ЦЭРГИЙН БАЙЛДААНЫ ТАКТИК: АГААР, ГАЗРЫН БАЙЛДААНЫ ОН (youtu.be)

Монголчуудын хийж байсан дайнуудад тагнуулын үйл ажиллагаа ямар үүрэг гүйцэтгэдэг байсан бэ? Монгол цэргийн байлдааны ямар тактикийг одоо Орос-Украины дайнд …

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings