in

SEREHUI No.68 – Хэрхэн өөртөө эерэг өөрчлөлт авчрах вэ? (youtu.be)

– Цаг хугацаа ирээдүй цагаас одооруу, одоо цагаас өнгөрсөн цагруу урсдаг- Зүүн зүгрүү нэг майл алхах нь баруун зүгт нэг майл алхасантай ялгаагүй(харах өнцөгө…

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings