in

Xiami компанийн дараагийн машины тухай сураг гарч эхэллээ – MX11 (www.moto.mn)

Өргөн хэрэглээний цахилгаан барааны нэрд гарсан үйлдвэрлэгчийн цахилгаан машины нэгж болох Хятадын Xiaomi Auto компани нь хоёр дахь машины болох Xiaomi MX11 кроссоверын прототипийг зам дээр туршиж эхэлжээ. Бүрэн хуулгаар бүрж нуусан жинхэнэ машин гэсэн үг.

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings