in

Цай сонгохдоо анхаарвал зохих зарим нэг нууцууд (news.xopom.com)

Харамсалтай нь ‘өндөр үнэ’ хүртэл цайны чанарыг тодорхойлж чадахгүй юм – үнэтэй цайг ч дуурайлган хийх ажээ: хуучирсан навчийг хольж хутгах, навчийг нэмэлт будгаар будах, үнэр оруулагч нэмэх. Дуураймал цайг тэр болгон ялгаж мэдэхэд хэцүү – хэрэглэсэн цайг дахин боловсруулсан цайнууд байх нь элбэг аж.

What do you think?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

GIPHY App Key not set. Please check settings